پشتیبانی و سفارش تلفنی
42218616 - 051

ارتباط با خدا – هادی الصالحین – جیبی

10% 90000 81000 ریال

ارتباط با خدا – صراط المومنین – جیبی

100000 ریال

مفتاح الصالحین – منتخب مفاتیح الجنان (جیبی)

10% 120000 108000 ریال

ارتباط با خدا (مناجات الصالحین) ، جیبی

45000 ریال

زیارت ناحیه مقدسه

5% 15000 14250 ریال

دعای جوشن کبیر و اعمال شبهای قدر- جیبی

5% 20000 19000 ریال

آموزش قرآن به انضمام عم جز- جیبی

5% 40000 38000 ریال

زیارت عاشورا و دعای توسل به انضمام حدیث کساء و زیارت اهل قبور

5% 25000 23750 ریال

قرآن کریم،رحلی

250000 ریال

قرآن کریم،نیم جیبی

60000 ریال

قرآن کریم،بدون ترجمه،جیبی

80000 ریال

قرآن کریم،وزیری،اندیکس دار

140000 ریال

قرآن کریم،وزیری

120000 ریال

قرآن حکیم

450000 ریال

دعای عدیله و دعای تلقین(همراه با نماز میت)

5% 5000 4750 ریال

دعای نادعلی و دعای گنج العرش

5% 9000 8550 ریال
موجود نیست

ارتباط با خدا (مناجات الصالحین)،نیم جیبی

15000 ریال

دعای معراج با ترجمه درشت خط

5% 9000 8550 ریال

زیارت عاشورا و دعای توسل با ترجمه درشت خط

5% 9000 8550 ریال
موجود نیست

دعای توسل باترجمه درشت خط

5% 5000 4750 ریال

دعای صدصلوات با ترجمه درشت خط

5% 8000 7600 ریال